Account

W tych obrazach Jezus Chrystus ukazany jest odkrywający szatę, ukazującą Jego Najświętszą Ranę Ramienia, zgodnie z wizją św. Bernarda. Mistyczny bliski kadr skupia uwagę na szczegółach, z widocznymi trzema palcami głębokiej rany oraz śladami po gwoździach na dłoniach, co dodaje głębokości i dramatyzmu scenie.